Culturele instellingen pleiten bij AFK en gemeente: we hebben Urban Myth nodig!

Vorige week kregen we bij Urban Myth het onthutsende nieuws. Ondanks een positief advies krijgen we de komende vier jaar geen subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Niet alleen wij, maar ook veel culturele instellingen in Amsterdam begrijpen niets van de beslissing en sturen steunbetuigenissen en pleidooien voor ons voortbestaan.

Laat een reactie achter

Laat ook aan de gemeente Amsterdam en het AFK laten weten wat Urban Myth voor jou betekent! Laat hier ook jouw reactie achter (anoniem of met naam). We danken je voor je steun!

Culturele instellingen pleiten voor voortbestaan Urban Myth!

Internationaal Theater Amsterdam (ITA)
Wouter van Ransbeek (directie)

Urban Myth is één van de pioniers in de ontwikkeling van divers werk en diversiteit van publiek. Het gezelschap was de voorbije jaren cruciaal in het aantrekken van publiek vanuit alle stadsdelen naar het Leidseplein. Het zou een groot verlies zijn voor Amsterdam als zij het komende kunstenplan niet verder kunnen bouwen aan hun werk en het verbinden van publiek.

Rijksmuseum

“De meerwaarde van Urban Myth voor ons als instelling is hun discipline-overstijgende denken, werken en creëren. Dit hebben wij ondermeer ervaren bij de samenwerking ten behoeve van de slavernij tentoonstelling die opent in 2021.  Zij kiezen bewust voor verschillende perspectieven en maken hiermee hun voorstellingen toegankelijk voor een divers publiek.”

Amsterdam Museum & Museum Het Rembrandthuis
Judikje Kiers (directeur Amsterdam Museum), Margriet Schavemaker (Artistiek directeur Amsterdam museum), Lidewij de Koekoek (directeur Museum Het Rembrandthuis)

Nu opheffing van Urban Myth dreigt, door het verliezen van de subsidie van de gemeente, verliest Nederland en onze stad een organisatie die door samen met onze musea een breed publiek bereikt en nieuwe, onvertelde verhalen over het voetlicht brengt.

Theater De Krakeling
Kees Blijleven (artistiek directeur)

Urban Myth is een onmisbare schakel in de theatersector, in Amsterdam maar ook landelijk. De universele verhalen die zij vertellen vanuit de verschillende achtergronden zijn broodnodig voor een jeugdig publiek.  Nu het voortbestaan van Urban Myth op het spel staat, pleiten wij van De Krakeling krachtig voor een inspanning om toch budget te vinden om hen de komende jaren hun belangrijke werk voort te kunnen zetten.

The Black Archives
Mitchell Esajas, mede-oprichter

“Wij betreuren dat Urban Myth ten onder dreigt te gaan omdat ze niet in het Kunstenplan zijn meegenomen. Urban Myth speelt een omiskenbaar belangrijke rol in de Amsterdamse en Nederlandse kunst en cultuursector. Hun scherpte theaterproducties en interventies in de museale wereld zoals de expositie ‘Hollandse Meesters Herzien’ i.s.m. het Hermitage Museum en Amsterdam Museum had een duidelijke impact in de sector en breder in de samenleving. Dat Urban Myth niet is meegenomen in het Kunstenplan staat haaks op het beleid van de wethouder die diversiteit als speerpunt op de agenda heeft gezet. Als de culturele sector voor alle Amsterdammer is mag Urban Myth niet ontbreken.”

Hermitage/ Nieuwe Kerk
Paul Mosterd (adjunct directeur)

Juist met de Hollandse Meesters Her-Zien liet Urban Myth maar weer eens zien wat ze voor onze samenleving anno 2020 kunnen betekenen. De portretten openden bij een breed publiek intelligent en laagdrempelig de ogen. Juist die combinatie. Kom daar maar eens op! Willen we dat echt missen?”


Bijlmer Parktheater
Ernestine Comvalius

In het landschap is er slechts een beperkt aanbod aan voorstellingen voor jong en oud dat verhalen uit de gedeelde geschiedenis centraal stelt. De opheffing van Urban Myth zal het gevolg zijn en staat haaks op het beleid van de wethouder om de meerstemmigheid in de stad te bevorderen.


Pakhuis de Zwijger
Egbert Fransen

Altijd worden de urgente en complexe hedendaagse vraagstukken betreffende diversiteit, integratie, racisme en het koloniale verleden door Urban Myth vertaald naar eigentijdse, aansprekende en toegankelijke voorstellingen. Bijzonder is dat de Urban Myth in staat is om crossmediaal te werk te gaan, in de overtuiging dat met de inzet en het aanspreken van verschillende disciplines een zeer divers publiek wordt bereikt. Niet alleen dwars door alle afkomsten en achtergronden heen, maar ook jong en oud, hoog en laag opgeleid. Naast makers zijn ze inspirators en een rolmodel en ze weten het publiek te prikkelen vanuit een diepe interesse voor de stedelijke samenleving en alle religieuze, modische, relationele en creatieve elementen die daarbij horen.

Irene Lips, directeur Jeugdtheaterschool Zuidoost

Bij de Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) vertellen we de verhalen van Amsterdam vanuit actuele en persoonlijke thematieken van de leerlingen. Door het bezoeken van professionele voorstellingen versterken we niet alleen de kunstzinnige vorming, we laten ook zien wat er over de grenzen van Zuidoost gebeurt. Urban Myth vertelt onvertelde verhalen vanuit een gedeelde geschiedenis die onze leerlingen aanspreekt. Samen een nieuw boek schrijven waarin de nieuwe generatie zich herkent. Een essentiële stap tussen het kijken naar toneel waar ze zich (nog) niet in herkennen. Daarom willen wij Urban Myth behouden voor de stad. Urban Myth is een onmisbare schakel in het cultuuraanbod van Amsterdam.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Laura Marcus (PROGRAMMEUR)

Urban Myth weet de brug te slaan tussen inhoudelijk aanbod en de loggere instituten die schouwburgen soms zijn. Met daarbij altijd een link naar andere culturen en verhalen. Wij hebben een groep als Urban Myth nodig om die verbinding te leggen. Dat kunnen we namelijk niet alleen.

Foto: Jean van Lingen

Deel dit bericht